Gemeente Zwolle Planning & control portaal
  • Beleidsrapportage 2021-2 Gepubliceerd op: 15-10-2021
  • Begroting 2022 Gepubliceerd op: 15-10-2021
  • Jaarstukken 2020 Gepubliceerd op: 31-05-2021
  • Perspectiefnota 2022 - 2025 Gepubliceerd op: 28-05-2021
  • Toegankelijkheidsverklaring www.zwolle.nl/beleidscyclus Gepubliceerd op: 09-10-2020
  • Meerjaren Prognose Vastgoed 2020 Gepubliceerd op: 28-05-2020
  • Niet uit te stellen begrotingswijzigingen Voorjaarsmoment 2020 Gepubliceerd op: 28-05-2020