Gemeente Zwolle Planning & control portaal
  • Beleidsrapportage 2023-2 Gepubliceerd op: 10-11-2023
  • Begroting 2024 Gepubliceerd op: 10-11-2023
  • Jaarstukken 2022 Gepubliceerd op: 02-06-2023
  • Perspectiefnota 2024 - 2027 Gepubliceerd op: 02-06-2023
  • Begroting 2023 Gepubliceerd op: 14-10-2022
  • Perspectiefnota 2022 - 2025 Gepubliceerd op: 28-05-2021
  • Toegankelijkheidsverklaring www.zwolle.nl/beleidscyclus Gepubliceerd op: 09-10-2020
  • Meerjaren Prognose Vastgoed 2020 Gepubliceerd op: 28-05-2020